Andningsterapi


EFB-metoden

Att hålla tillbaka och kontrollera genom andningen.

Många går omkring och andas väldigt ytligt, uppe i bröstkorgen, och kan inte andas fullt ut ner i magen. Detta är oftast en omedveten strategi vi har för att hålla tillbaka och kontrollera våra känslor när vi inte känner oss tillfreds med oss själv och vår tillvaro. Den begränsade andningen leder till inre stress, spänningar, psykiska och fysiska problem och en dålig kontakt med kroppen, känslolivet och behoven.

Andningen har en central funktion för allt kroppsligt och själsligt välbefinnande. Våra känslor är det viktigaste ”instrumentet” vi har i kontakten mellan kropp och själ. Den kontakten är en förutsättning för att vi ska kunna lyssna på och följa vår egen inre vägledning. En medveten andning och känslonärvaro hjälper oss också att vara närvarande i nuet – Mindfulness.

Andningsterapi öppnar upp och ger avslappning

I andningsterapi öppnar man upp kontakten med kroppen, behoven och känslorna igen, vilket leder till ett fysiskt och psykiskt välmående med förnyad energi, ökad livslust, nya insikter, harmoni och ökad medvetenhet både om sig själv och omvärlden. Dessutom upplever de flesta en mycket djup avslappning under och efter en andningssession.

Andning kallas också respiration -” Re-spiration – Reconnect with spirit”. Andningen är förbindelsen mellan kroppen, själen och din inre visdom eftersom den är kopplad till känslolivet som står i närmare kontakt med själen och ditt andliga jag än vad tankar och intellekt gör.

Jag arbetar med lite olika andningsmetoder, EFB-metoden – Energy flow Breathing som är en kombinerad samtals – och andningsterapi, MediYoga där fokus ligger på andning och meditation och med HRV träning där man arbetar med ett biofeedback verktyg för att balansera och stretcha nervsystemet etc.

Andningsterapi går alldeles utmärkt att kombinera med övriga terapeutiska verktyg för att söka och lösa upp djupt rotade tankar eller attityder till omvärlden som kan vara orsaken till det dåliga andningsmönstret och att man har fastnat i sin utveckling eller mår dåligt.
Den lämpar sig också väldigt bra som en friskvårds- och utvecklingsmetod i grupp.

Andningsterapi används vid:

problemställningar såsom stress, depression, utbrändhet, sömnproblem, relationsproblem o.s.v.
Den används också ofta som en friskvårdsmetod för personlig och andlig utveckling, välmående och vid fysiska problem som t.ex. värk.

book, rose, book mark-419589.jpg


Boktips:
En värld är varje människa av Nenne Holm, Bertil Gyllensten och Görgen
Olsson, (Nenne Holm och Bertil Gyllensten är grundare av EFB-
metoden)
Livets källa – om andningens kraft och förmåga att läka av Gunnel Minett
Lär dig andas – Andningsmetoder för hälsa, personlig utveckling och ökat välbefinnande av Inga-Lill Valfridsson
Medveten Andning grunden för hälsa, energi och harmoni av Anders Olsson.