alchemy, medicine, naturopathy-436580.jpg

Behandlingar

 

Olika symtom och problem

De som kommer till mig har olika problemställningar, såsom oro, ångest, stress, utmattning, nedstämdhet, en känsla av att ha fastnat, dålig självkänsla, mardrömmar, rädslor och fobier, sömnproblem, relationsproblem, fysiska problem m.m. Men problem, symtom och smärtor ser jag som budskap ifrån kroppen och själen att det finns en inre ofta omedveten stress. En stress som skapar obalanser i kroppens olika system. Forskning visar på att 90-95% av alla besvär, all ohälsa och sjukdom kommer ur en orsak, och det är just inre stress.

Ursprungsorsaken till stressen du bär inom dig kommer ofta ur ett trauma från barndomen, ett hot som du inte visste hur du skulle hantera då, utan fick trycka undan. Men hotet lever fortfarande kvar genom livet, fast på en omedveten nivå. Vi reagerar inte på det som händer utan på det som vi tror händer oss, baserat på tidigare händelser, hjärnan hoppar dit direkt.

Det behöver inte vara stora allvarliga hot såsom fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp utan kan också handla om att du inte har blivit sedd, hörd och älskad så som du är. Du kanske inte fick vara arg, ledsen, besviken, uppspelt, rädd osv. utan att behöva känna skam eller skuld över dig själv. Barn blir traumatiserade när de inte kan dela sin smärtsamma upplevelse med någon –  de står helt ensamma och oförstående med sin smärta. Hade där funnits en lyssnande, inkännande, kärleksfull, tillåtande vuxen person att prata med hade inte traumat behövt få något fäste. 

Hur jag arbetar

Vi vill gärna ha en quick fix när det gäller att bli av med våra problem. Hypnosterapi/Coaching är ingen quickfix, men man kan korta ner behandlingstiden väsentligt eftersom man kommer åt grundproblemet snabbare och kan orsaksbehandla istället för symtombehandla.

”Var inte rädd för att växa sakta, var rädd för att stå still”

Många av de klienter som kommer till mig är Högkänsliga personer – HSP – som har blivit fel bemötta under livet, haft svårt att förstå sig på och hantera sin känslighet och därmed utvecklat olika rädslor och problem som ångest, fobier, tvångstankar, depression osv.