Hypnoanalys


Anledningen till att problem uppstår

Det finns alltid en orsak bakom alla de olika problem vi har. I hypnoanalys arbetar man med att lyfta fram och bli medveten om orsaken så att den kan bearbetas. Vissa av de upplevelser vi har under vår uppväxt är för starka för ett ungt sinne att klara av, så vi tränger helt enkelt undan dem till det undermedvetna. Där ligger de och styr oss, stör eller blockerar energin och yttrar sig i olika problem eller oönskade beteenden som inte går att lösa intellektuellt. 

 Vi är i grunden njutningsinriktade och har en benägenhet att fly ifrån det som är obehagligt eller smärtsamt. Men det är bara en tillfällig smärtlindring att ”stoppa undan” de obehagliga känslorna eller minnena och ofta lurar vi oss själva att tro att vi har lämnat det bakom oss. 

Lösningen av problemet – frigörande

Lösningen ligger i att under hypnos/djupavslappning, och med trygg vägledning, under ett kort ögonblick återuppleva det vi har stoppat undan. När minnet är frigjort släpper blockeringen och energin kan börja flöda fritt igen. Succesivt börjar man må bättre och får tillgång till den kraft som har gått åt till att hålla tillbaka. Nya insikter och en ökad medvetenhet om sig själv är också ett plus.
I analysen uppehåller man sig inte i det förgångna utan man återupplever för ett kort ögonblick för att frigöra det som är bortträngt. När man har gjort det återgår man till nuet och tar hand om det som finns här. Såren kan läka så att man kan börja leva sitt liv fullt ut här och nu. Man går inte längre och bär på gammalt omedvetet ”material” som stör, tar energi eller begränsar. 

Hypnoanalys

Hypnoanalys används vid många olika typer av problem såsom olika beroenden, oro och ångest, depression och nedstämdhet, fobier, ätstörningar, sömnproblem, dåligt självförtroende, relationsproblem, fysiska problem m.m.
Den används också med fördel för att utvecklas både personligt och andligt, för att hitta och lyfta fram inre resurser och för ökad självkännedom.