Trauma


Trauma är en osynlig kraft som formar våra liv. Det formar hur vi lever, hur vi älskar och hur vi förstår världen. Det är roten till våra djupaste sår.”

Ordet trauma betyder sår eller skada på grekiska och är ett näst intill outhärdligt minne av en eller flera händelser som överväldigat oss. Upplevelsen av vad som är ett trauma kan vara väldigt olika från person till person och ibland kan det vara svårt att veta om man har varit med om ett trauma just för att det är så individuellt. Det som är en traumatisk händelse för dig kanske inte är det för en annan person. Traumat är inte det som händer dig, utan din respons på det som händer dig, hur du reagerar. Responsen sätter sig i din kropp och du fortsätter reagera vid tillfällen som påminner om den obehagliga situationen, och det sker ofta helt omedvetet.

Reaktioner vid ett trauma
Ett gemensamt kännetecken vid trauma är själva upplevelsen av en överväldigande rädsla, ofta i kombination med att man känt dig ensam. Det sätter djupa spår och påverkar oss känslomässigt, psykologiskt och biologiskt via kroppsliga reaktioner skapade för överlevnad. Det sätter igång en stressreaktion i kroppen och vi reagerar med att fly, fäkta eller frysa.
Vid traumatisering är det dock inte alltid möjligt att fly eller fäkta och då hamnar vi istället i en frysreaktionen, vi stänger helt enkelt av. Vi dissocierar från verkligheten och våra fysiska förnimmelser. En annan försvarsmekanism är att förtränga den obehagliga upplevelsen, vi kommer inte ihåg det som har hänt oss.

Orsaker till traumatisk stress
Ett trauma kan vara en enskild händelse, men det kan också handla om upprepade traumatiska händelser; alltifrån krig till det som sker i våra relationer.
Ett trauma kan vara något som du blir utsatt för i livet och är tydligt, såsom misshandel, våld och övergrepp på olika sätt, men lika vanligt är att det handlar om något som inte finns där som till exempel avsaknad av kärlek, värme och omsorg. Du har inte blivit sedd, hörd och respekterad utifrån den du är. Det är mer diffust och otydligt och därför svårare att upptäcka och förstå, men skapar lika mycket problem och inre stress, en traumatisk stress som förutom stressen i kroppen, även ger starka känslor och minnen kopplade till det som skett.

Symtom
Den traumatiska stressen som stannar i kroppen är egentligen en reaktion för att överleva, för att hålla oss levande, men som ofta ger symptom och reaktioner som påverkar våra liv och vår hälsa väldigt negativt med diverse olika symtom såsom; missbruk, relationsproblem, psykiska ohälsa, ångest, depression, fobier, overklighetskänslor, fysiska problem och sjukdomar.

Här är en länk till en film med den pensionerade läkaren Gabor Maté som numer arbetar med att öka förståelsen i samhället för hur trauman under uppväxten lever kvar och påverkar våra liv och vår hälsa. Han är också författare till flera böcker.
Jag arbetar på ett liknande sätt för att komma åt, bearbeta, lösa upp ”knutar” och hitta nya vägar och livsstrategier:

”Trauma är inte vad som händer dig. Trauma är  vad som händer inom dig, som ett resultat av det som hände dig.”