Regression och Tidigare liv terapi

Vad är regression?

Ordet regression betyder återgång eller tillbakagång och det är vad man fokuserar på i den här terapin. Under hypnos/djupavslappning leds man tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar eller känslor antingen från nuvarande liv och/eller ifrån ett tidigare liv. Utforskandet av tidigare liv bygger på idén om reinkarnation, enligt vilken själen föds till en serie liv i den fysiska världen för att möta möjligheter att utvecklas på vägen mot fullständig (själslig) mognad.

Ett viktigt terapeutiskt verktyg.

Att genomgå en regression till tidigare liv är ett viktigt terapeutiskt verktyg. Regression till tidigare liv är ett hjälpmedel för att komma åt händelser och skador som har drabbat en person under ett tidigare liv och som fortsätter att skapa motstånd, smärta och förödelse i det nuvarande livet.

Vissa människor vill gå igenom en regression av ren nyfikenhet, men de flesta kommer för att lösa upp blockeringar som skapar problem eller för att man känner att man har fastnat i sin utveckling. Man kan t.ex. under en eller flera regressioner bli medveten om och följa ett speciellt mönster man har haft med sig under flera liv. Mönster som nu bara hindrar eller påverkar det nuvarande livet på ett negativt sätt. Att återuppleva och bli medveten om detta leder till att man kan släppa taget om problemet. När man är medveten kan man också göra de förändringar som eventuellt behövs. Ibland behöver man bara uppleva ett tidigare liv med mycket positiva känslor och upplevelser för att bryta en ”ond” cirkel.

Obegränsade möjligheter

En regression kan vara till hjälp på många olika sätt – t.ex. lösa upp fysisk smärta, rädslor och fobier, ge ökad självkännedom, befrielse från skuldkänslor, befrielse från dödsångest. Den kan också ge en starkare känsla av samhörighet, hopp och frihet och en djupare förståelse av själen.

Regression är ett mycket bra sätt att öppna upp kontakten med sitt inre jag och kan också öppna upp för inre resurser och förmågor som legat dolda. 
Enligt psykoterapeuten och en av författarna till boken Upptäck dina tidigare liv är möjligheterna till personlighetsutveckling med hjälp av regression praktiskt taget obegränsade. Att minnas och återuppleva uppskakande händelser från tidigare liv kan hjälpa oss att:

 • Minska stressnivån
 • Bemästra eller eliminera smärta, skuld, ångest och rädsla.
 • Utveckla förmågan till fokusering och koncentration.
 • Utveckla dolda förmågor och frigöra personliga möjligheter.
 • Utveckla ansvarskänslan.
 • Utveckla förståelse för föräldrar och andra närstående.
 • Förlösa förträngda känslor och frigöra oss från gamla skador och trauman.
 • Utveckla styrka, självbehärskning, förmåga att välja och självförtroende i allt vi företar oss.
 • Undgå sjukdom genom att bli medveten om de tidigaste symtomen.
 • Förbättra förmågan att visualisera, nyckeln till självläkning.
 • Upptäcka livets mening eller ändamål.
 • Bli en människa som agerar snarare än reagerar.

Att utforska tidigare liv ger en medvetenhet och förståelse för att varje individ är unik och det skapar en djupare gemenskap mellan alla människor.

book, rose, book mark-419589.jpg


Boktips:

Upptäck dina tidigare liv av Glenn Williston och Judith Johnstone 
Shanti Devi – en berättelse om reinkarnation av Sture Lönnerstrand 
Många liv Många mästare av Brian Weiss