poppy, baby's breath, flowers-1128683.jpg

HSP – Highly sensitive person – Högkänslighet

Är du en högkänslig-starkskör person?

 • Har du ett rikt inre liv och kan reagera starkt på skönhetsupplevelser,?
 • Blir lätt uppjagad, och har svårare att prestera när du är observerad?
 • Är du känslig för smärta?
 • Är du den som alltid märker när någon i omgivningen inte mår så bra, suger in alla känslor runt omkring dig och lägger mer kraft på att avläsa andras behov och känslor än dina egna?
 • Har starka känslor som du gärna skulle vilja skaka av dig men inte kan, utan grubblar över om du kunde ha gjort eller sagt något annorlunda?
 • Är kreativ och idérik och ser saker och möjligheter som är självklara för dig, men som andra inte ser?
 • Har du många gånger önskat att du var mer hårdhudad, fått höra att du känner efter för mycket eller inbillar dig saker?
 • Är du helt slut på energi efter en fest eller en gruppträff och huvudet bara snurrar av tankar och frågor?
 • Är du känslig för intryck, ljud, ljus och miljöer?

GRATTIS! Då har du en specialbegåvning, du är extra sensitivt begåvad, en HSP.

Som högkänslig anar du faran i tid, du upptäcker behov hos individen eller gruppen som andra missar. Du är ofta social och tycker om att umgås med människor (men kan dock bli trött av det). Du är kreativ och initiativrik. HSP har också hög empati, är goda lyssnare och fattar ofta väl genomtänkta beslut. Som HSP tar du in och registrerar fler intryck och har en hjärna som är extra bra på att bearbeta intryck på ett djupt sätt. Allt det här är viktiga egenskaper som behövs i vårt samhälle, säger Elaine Aron.

Drag som utmärker högkänsliga personer

Det är positivt att vara högkänslig. Bärare av sårbarhetsgener är visserligen extra känsliga för påfrestande livshändelser, men de har också visat sig vara extra känsliga och mer mottagliga för positiva livserfarenheter. Växer de upp under trygga och goda förhållanden löper de därför lägre risk att drabbas av olika hälsoproblem än andra med samma genuppsättning.

Högkänsliga personer är; empatiska, samvetsgranna, intuitiva., visionära, kreativa, självständiga, nyfikna, icke-konformistiska (självständiga, originella, excentriska), djuptänkande, hängivna.

Det finns andra drag som ev. kan uppfattas som mindre positiva, såsom svårt att visa sin kompetens under iakttagelse, behöver mer tid för sig själv, svårt att ta beröm eller kritik, ivriga att vara till lags, extra medvetna om andras behov, undviker stora fester och folksamlingar, talar inte gärna inför publik, mindre kontroll över sina reaktioner, svårt att sätta gränser…..men det går att arbeta med och det finns ”verktyg” för att kunna hantera livet på bästa sätt.

Alla högkänsliga personer är dock olika varandra. Alla har inte de typiska dragen för högkänslighet och hanterar därför situationer på olika sätt.

Problem kan uppstå

Problem uppstår när du inte får eller känner acceptans för den du är och den begåvning som du har. Omgivningen kanske ser dig som ”svag” och ”konstig” och tycker att du borde vara annorlunda. Detta leder ofta till att du försöker göra om dig till att bli som alla andra, för att passa in och känna dig älskad. Du fyller upp när du känner tomhet eller tomrum, vilket leder till anpassning, istället för att känna vad du behöver och vill. Det blir svårt att sätta gränser, andras behov blir viktigare än din egna och du sätter dig själv åt sidan. Dålig självkänsla och självförtroende är vanligt hos högkänsliga.
Om en högkänslig person blir överstimulerad, vilket relativt ofta händer, kan personen bete sig på ett sätt som ligger långt ifrån att vara förstående, inkännande och känslig.

Tyvärr är den här personlighetstypen inte alltid så accepterad i samhället och därför har många högkänsliga personer det också svårt och känner sig fel och annorlunda. Känslighet tolkas ofta som en svaghet och många har därför också dolt och förnekat sin begåvning.
Om du har vuxit upp i en trygg och kärleksfull miljö där du fått stöd i att vara den du är utan kritik, mår du säkert ganska bra i din känslighet, men har du inte blivit sedd och hörd, inte fått förståelse för din känslighet utan istället blivit pressad och kanske förlöjligad och fått stänga av din känslighet, då kan du ha utvecklat både fysiska och psykiska besvär av olika grad.

Hur löser jag problem som uppstått

 • Se, förstå och acceptera dig själv. Skaffa dig kunskap om vad det innebär att vara en HSP.
 • Lär känna din känslighet och se den som en begåvning och att den är oerhört viktig i den många gånger hårda värld vi lever i.
 • Lär dig att hantera dina känslor.
 • Lär dig känna in dina behov, vad du behöver och vill.
 • Lär dig att sätta gränser.
 • Pressa dig inte för hårt utan lägg in pauser under dagen, eventuellt i en stunds ensamhet.
 • Sök stöd och förståelse i din omgivning och/eller hos en terapeut.
 • ACCEPTERA ATT ALLA INTE KAN FÖRSTÅ DIG!

En del av lösningen ligger också i att acceptera att alla andra inte har den begåvning som du har och därför inte kan förstå dig eller läsa av dig, utan det viktigaste är att du själv förstår och vet vem du är och hur du ska behandla dig själv. Lär dig att sätta gränser när det inte känns bra, säg ifrån med tydlighet istället för med aggressivitet. Sök vänner som är som du, där du kan få stöd och förståelse. Sök en bra terapeut som kan hjälpa dig att rensa upp gammalt ”skräp” och ge dig stöd i din utveckling. Lugn inkännande Yoga  och meditation är också bra metoder och ett enkelt redskap för att skapa klarhet och lugn i sinnet.

HSP – Highly Sensitive Person, Högkänslig, Starkskör, sensitivt begåvad eller orkidébarn.

Alla är uttryck för speciellt känslobegåvade människor – personer med en högre känslighet som reagerar starkare än andra – både på stress och på stöd.
Det är den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, som myntat begreppet ”Highly Sensitive Person”. Att vara en HSP är INTE en diagnos utan ett namn på ett personlighetsdrag påpekar hon.

Begreppet orkidébarn
En annan forskare som också har intresserat sig för ämnet Högkänslighet är Bruce Ellis vid University of Arizona. Utifrån sin forskning lanserade han och hans kollega Thomas Boyce den så kallade orkidéhypotesen. De såg att det finns stora individuella skillnader när det gäller hur människor påverkas av den omgivande miljön. Vissa människor tycks ha gener som gör dem lika tåliga som maskrosor. Hur dålig jordmånen än är lyckas de slå rot och blomstra. Andra är mer som känsliga orkidéer. Får de inte den speciella omvårdnad de behöver så vissnar de lätt. De känsliga”Orkidébarnen” är mer ömtåliga än ”maskrosbarnen”. Utsätts de för påfrestningar så drabbas de lättare av olika fysiska och psykiska besvär. Men växer de upp under trygga förhållanden kan de i stället må bättre och utvecklas mer än många andra individer, förklarar Bruce Ellis.
Forskarna menar att runt 15-20 procent av alla människor har en speciell känslighet, alltså en femtedel av befolkningen.

Har du ett högkänsligt barn?

Har du ett högkänsligt barn- ett orkidébarn – då behöver du vara extra lyhörd som förälder. Om du själv inte är en HSP behöver du sätta dig in i och förstå ditt barns känslighet och behov, träna på att vara tålmodig, förstående och empatisk. Oavsett om du är HSP själv eller inte så är det bra att arbeta med dig själv och ditt eget inre och söka kunskap.

Här kan du testa dig:

Här följer några exempel på frågor du kan ställa dig för att testa om du är en HSP.
Svara ja eller nej utifrån hur väl du tycker att påståendet stämmer på dig.

1. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid.

2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.

3. Jag blir lätt överväldigad av skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten.

4. Oljud får mig att må dåligt.

5. Jag reagerar starkt på hungerkänslor – de påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga.

6. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein.

7. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt.

8. Jag förnimmer och uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk.

9. När jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller osäker och presterar sämre än jag annars skulle ha gjort.


Här kan du göra ett test med fler frågor:

Läs mer:

Hsperson.com
Hsperson.se

book, rose, book mark-419589.jpg


BOKTIPS – För dig som vill läsa mer om HSP.

Den högkänsliga människan – Elanie Aron
Det högkänsliga barnet – Elaine Aron
Den högkänsliga människan & Kärleken – Elaine Aron
Älska dig själv: en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar – Ilse Sand
Drunkna inte i dina känslor – Maggan Hägglund och Doris Dahlin