Lifecoaching

Är det någon del av ditt liv som du inte är tillfreds med?
Coaching kan användas inom alla områden i livet, såsom relationer, hälsa, fritid, karriär, personlig utveckling, ekonomi, omgivning etc. Coaching handlar om att stärka oss att leva utifrån våra värderingar i livet. Du kanske har en relation som du vill må bättre i, din hälsa kanske kan bli bättre, du vill ha en mer tillfredställande fritid, byta arbete. Kanske du vill bygga upp din självkänsla, finna din inre potential och hitta meningen med ditt liv?

I coaching utgår man ifrån att alla svaren finns inom oss, var och en. Expertkunskapen om vad som fungerar finns i varje enskild människa, men vi kanske inte alltid är medvetna om den. Coachingens intention är att inspirera oss att hitta vår egen föreställning och förståelse av verkligheten och livet, samt att ta itu med våra utmaningar och ambitioner. Med hjälp av coaching blir tankarna klarare och fokuserade.


Man lägger fokus på lösningar och möjligheter och vet att det vi fokuserar på växer. Man coachar aldrig bort något utan man coachar mot något nytt.

Är det dags att byta perspektiv och fokus och skapa något nytt i ditt liv?

HRV träning - Med hjärtat som verktyg!

HRV  - Heart Rate Variability - träning är  en metod där du får förståelse för vad som händer i kroppen vid stress och reaktioner och hur du kan påverka det mentala, fysiska och emotionella tillståndet via andning och fokus, för att uppnå inre balans.
Metoden hjälper dig att gå bortom dina reaktioner, hantera känslorna, lösa problem och utvecklas på ett kreativt sätt, med större tillgång till din intuition.

Du lär dig att transformera känslor - stoppa obehagliga känslor och att växla till hjärtkänslor/behagliga känslor - vilket hjälper dig att få mer energi och att uppnå "ditt bästa tillstånd". I ditt bäste tillstånd/ditt sanna jag kan du möta livets utmaningar på ett nytt och sätt, samtidigt som du minimerar stressens skadliga effekter på kroppen.

Genom att lyssna och låta sig guidas av sitt hjärta ökar den inre balansen i vardagen. Hjärtat slår mer samstämmigt och kroppen producerar hormoner som bygger upp, återhämtar och själv-reglerar kroppen på ett fantastiskt sätt. HRV Träning ger enkla tydliga övningar för ökad inre balans.

Jag använder HeartMaths system som är baserat på forskning. Det är enkla och praktiska metoder som alla kan utföra när som helst och var som helst, för att hantera stress, öka prestationsförmågan t.ex. inom affärslivet, organisationer och idrott.
Många använder det också för att öka sin medvetenhet, hitta balans i livet och för att orka med livets utmaningar.
Med HeartMath kopplar vi ihop hjärtats symbolik inom filosofi och andlighet med praktiska och enkla metoder som passar alla.

KLIENTBERÄTTELSER Här kan du gå in och läsa vad några av mina klienter har upplevt.