Hypnosterapi

Många människor är lite rädda för hypnos och för vad som händer med en person i det hypnotiska tillståndet, men det är inget mysterium. Hypnos är ett tillstånd av fokuserad koncentration av samma sort som många av oss upplever varje dag, t.ex. när vi läser en bra bok, ser en film eller sitter vid köksbordet med en kopp kaffe och blickar ut genom fönstret men med koncentrationen fokuserad inåt. När du är avslappnad och din koncentration är så intensiv att du inte blir distraherad av ljud eller störningar så befinner du dig i hypnos.
All hypnos är i själva verket självhypnos på så sätt att det är du som har kontrollen och kontrollerar vad som händer. Terapeuten är bara en guide.

Hypnosterapi är ett samlingsnamn för terapi under hypnos/djupavslappning. I det hypnotiska tillståndet använder man olika tekniker som t.ex. analys, regression, suggestion etc. Hypnos är ett djupt avslappnat tillstånd där man vänder fokus och koncentrationen inåt. Under hypnosen får man en djup kontakt med sitt inre och med kroppens självläkande förmåga. I vardagen går vi ofta in i liknande trancetillstånd t.ex. när vi sitter och kör bil, när vi ser en film eller läser en bra bok. Man går helt enkelt upp i det man gör och glömmer omvärlden.

Hypnos är ingen ny terapiform. I tusentals år har man använt hypnos för att påskynda läkning, bearbeta händelser, lösa upp psykiska problem, hantera stress och oro och för att få kontakt med sina egna inre resurser. När hypnosen används inom terapeutisk eller medicinsk verksamhet är klienten i hög grad delaktig och samarbetet mellan klient och terapeut är viktigt för ett bra resultat.

Personer som befinner sig under hypnos är inte på något vis medvetslösa eller sovande. De är fullt medvetna om de vardagliga ljuden i omgivningen men på något sätt blir de oviktiga i sammanhanget då klienten koncentrerar sig på hypnos-terapeutens röst eller de inre bilderna och upplevelserna.

Vissa människor är rädda för hypnos och att de inte har kontroll över sitt beteende eller vad de säger, men det stämmer inte. Man förlorar aldrig kontrollen eller ger upp sin fria vilja. Därför kan man också – om man av någon anledning vill – själv bryta hypnosen. Man kan inte bli behärskad eller manipulerad mot sin vilja och man kan heller inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd.

De flesta upplever hypnosen mycket behaglig och många erfar en härlig flytande känsla eller en varm, behagligt tung känsla. Det finns alltså ingen speciell hypnoskänsla utan man kan mer beskriva det som en mental och fysisk avslappning, men med en ökad inre vakenhet och koncentrationsförmåga.