Yogaterapi

Inom yoga ser man människan, inte bara som en kropp, utan som en energivarelse - en helhet av kropp, själ och ande och att vi är ett konstant flöde av energi.
Vårt energisystem kallas för chakrasystemet och består av 7 större energicentra som alla står i förbindelse med och påverkar varandra. Man kan se dem som själens DNA.

Chakra betyder hjul och det syftar på att energin i de här centren snurrar, både på fram och baksidan av ryggraden.
Vid obalans kan de snurra för mycket eller för lite. Energiflödet i kroppen påverkar hur vi mår eftersom våra chakra samverkar med centrala nervsystemet och hormonsystemet. Varje chakra är kopplat till en körtel och körtlarna i sin tur producerar hormoner som har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående.


Enligt det yogiska synsättet är de sjukdomar och problem som vi drabbas av ett resultat av blockeringar och obalanser i energisystemet. Obalanserna  som vi har dragit på oss genom livet och som visar sig känslomässigt, mentalt och i vår fysiska kropp. Symtomen vi känner i kroppen kan man se som signaler eller budskap från själen att något behöver förändras inom oss och/eller i vår livsstil.


I Yogaterapi utgår vi ifrån chakrasystemet och kartlägger och fördjupar oss i dina obalanser. Med hjälp av yoga, meditation, andra övningar och egen träning i hemmet får du hjälp med att komma i balans igen.
Yogaterapin kan kombineras med övriga behandlingar som jag erbjuder. 

Chakrasystemet börjar med rot- eller baschakrat som är placerat nere i svanskotan eller perineum (mellangården i underlivet) och fortsätter sedan vidare upp längs ryggraden med sexualchakrat, navelchakrat, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat och upp till hjässchakrat. Chakrana kan kopplas till olika utvecklingsstadier genom livet med början vid befruktningen.