Kontakt | Blogg

Att hela ett brustet hjärta
När vi blir djupt sårade gör det ont både fysiskt och känslomässigt. Vi stänger då ofta våra hjärtan för att slippa uppleva smärtan igen. Många stänger till om sitt hjärta redan i barndomen då de har känt sig avvisade på något sätt, kanske inte känt sig älskad för den man är. Minnet sitter dock kvar i kroppen, triggas av liknande situationer och leder till.....
http://app.mailerlite.com/g1i3h1

Medvetenhet - Andlig mognad
Medvetenhet är en stark kraft för förändring.
Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och även för andra.

Medvetenhet är förmågan att vara fullständigt vaken och närvarande i ögonblicket. Om vi lyckas identifiera denna förmåga i oss själva och förstå den, har vi enligt Osho funnit nyckeln till självbehärskning, fokusering och frihet inom alla områden i livet......

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/452810086158/