Vattumannens tidsålder- Ett Paradigmskifte

Vilken spännande tid vi lever i just nu, i förändringarnas tid........

Vid millennieskiftet skedde det ett globalt energiskifte. År 2000 gick vi in i en ny tidsålder – Vattumannens tidsålder - då vi kommer att utveckla andligheten och söka oss inåt istället för utåt.

Vattumannens tidsålder innebär ett nytt sätt att se på världen, ett nytt tänkande och en ny förståelse för oss själva som de komplexa multidimensionella andliga varelser vi är. I och med det utvecklar vi bl.a. ett helt nytt sätt att se på sjukdomar och läkande, hur vi påverkar det själva från både en medveten och undermedveten/omedveten nivå, och att vi behöver vända oss inåt för att få till stånd ett helande.

Med hjälp av Hypnos, meditation, healing, energimedicin/energiterapi och andra alternativa behandlingsmetoder går man på djupet för att komma åt och lösa upp orsaken till symtomet istället för att bara behandla symtomet.

Det spelar ingen roll hur länge vi har haft våra negativa mönster, en sjukdom, en dålig relation, bristande ekonomi eller bara tyckt illa om oss själva – vi kan påbörja förändringen idag!

 

"om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsaken till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom."

Hippokrates (medicinens fader)