Nyhetsbrev Oktober 2013

Medvetenhet - Andlig mognad
Medvetenhet är en stark kraft för förändring.
Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och även för andra.

Medvetenhet är förmågan att vara fullständigt vaken och närvarande i ögonblicket. Om vi lyckas identifiera denna förmåga i oss själva och förstå den, har vi enligt Osho funnit nyckeln till självbehärskning, fokusering och frihet inom alla områden i livet......

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/452810086158/