Legitimation inte alltid ett skydd för klienten.

Läste ett fint och klokt inlägg angående en artikel i SvD om legitimerade och icke-legitimerade behandlare.

I artikeln drar man alla icke-legitimerade behandlare över en kam och kallar dem för kvacksalvare.

 

Barbro Curman, leg. psykolog svarar bl.a så här på inägget:

"I vår moderna tid ser jag det som primitivt att under ordet "alternativa" utan urskiljning brännmärka både seriösa och oseriösa utövare."

 

"Att från sin egen legitimation peka ut samtliga alternativa behandlare som kvacksalvare är för mig brist på respekt för andras kunskap och erfarenhet. Många har långa utbildningar inom sina fält och bidrar med nytänkande och kreativitet, som gagnar klienterna."

 

"Psykoterapiforskning har visat att det inte är själva metoden utan relationen mellan vårdgivare och klient som är avgörande."

 

"Att svepande döma ut alla alternativa metoder löser inte denna brännande fråga. En grupp av "de alternativa" behöver bättre utbildning och övervakning, en annan stor grupp behöver få respekt för de långa utbildningar de redan har."

 

Äntligen en klok människa som på ett respektfullt sätt ser på människor och deras olika kunskap, utbildning och erfarenhet istället för att skapa konkurrens och konflikter.

 

Länk till hela inlägget: 

http://www.facebook.com/l/pAQH9btMl/www.svd.se/opinion/brannpunkt/legitimation-inte-alltid-ett-skydd-for-klienten_7807214.svd

 

Länk till artikeln:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fritt-fram-for-psykisk-behandling_7791352.svd