Att hela ett brustet hjärta När vi blir djupt sårade gör det ont både fysiskt och känslomässigt. Vi stänger då ofta våra hjärtan för att slippa uppleva smärtan igen. Många stänger till om sitt hjärta redan i barndomen då de har känt sig avvisade på något

Läs mer

Medvetenhet - Andlig mognad Medvetenhet är en stark kraft för förändring. Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och även för andra.

Läs mer