Suggestionsterapi

I suggestionsterapin arbetar man med att byta ut negativa tankar eller föreställningar mot positiva sådana.

Under hypnos/djupavslappning får man ta emot förslag på nya tankar, nytt beteende eller förändrade attityder till ett problem eller en ovana.

Naturligtvis accepteras inga budskap som strider mot de egna personliga övertygelserna.

Suggestionsterapin hjälper till att ta fram optimism och självförtroende för att komma tillrätta med en ovana men för att det ska kunna fungera krävs motivation och självdisciplin. 

Det här är en metod som endast är symtomlindrande och som inte löser upp djupare liggande orsaker.

Suggestionsterapi används vid rökavvänjning, sötsug, viktkontroll, examensnerver m.m. och som ett komplement till annan terapi.

När du har bestämt dig för att du vill sluta röka så är hypnosterapi en fantastisk hjälp.
Under djupavslappning/hypnos får du ta emot suggestioner - positiva tankar och känslor omkring att vara rökfri.
Statistiken visar att 70-90% av alla som tar hjälp av hypnos slutar röka.

Viktkontroll

Att ta hjälp av hypnosterapi när det gäller vikten är en bra hjälp på vägen. Den hjälper dig att förändra dina tankar och föreställningar kring vikt och ätande och att göra nya val. Går bra att komplettera med  hypnosinspelningarna för att reducera sötsug; Fri från sötsug - online.

Reducera sötsug

Sötsug eller begär/beroende av  socker kan vara jobbigt att stå emot när man vill kontrollera sin vikt, men med hjälp av hypnosterapi reduceras sötsuget eller försvinner helt och påverkar din hälsa positivt.