alchemy, medicine, naturopathy-436580.jpg

Behandlingar

De som kommer till mig har olika problemställningar, såsom oro, ångest, stress, utmattning, nedstämdhet, en känsla av att ha fastnat, dålig självkänsla, mardrömmar, rädslor och fobier, sömnproblem, m.m. Men problem, symtom och smärtor ser jag som budskap ifrån kroppen och själen att det finns en inre – ofta omedveten – stress som skapar obalanser i kroppens olika system. Forskning visar på att 90-95% av alla besvär, all ohälsa och sjukdom kommer ur en orsak, och det är just inre stress.

Stressen du bär inom dig kan t.ex. komma ur negativa inre bilder och konflikter, destruktiva tankemönster, obearbetade känslor och upplevelser, övertygelser och beslut som inte gagnar dig längre och som får dig att känna sorg, vrede, frustration, oro eller nedstämdhet. Allt detta kan också orsaka ett beteende som du egentligen inte önskar eller tycker om, och som påverkar dina nära relationer på ett negativt sätt.

Många människor söker efter en quick fix när det gäller att bli av med sina problem. Hypnosterapi/Coaching är ingen quickfix där man tar bort symtomen, men man kan korta ner behandlingstiden väsentligt eftersom man kommer åt grundproblemet snabbare och kan orsaksbehandla istället för symtombehandla.

Många av de klienter som kommer till mig är Högkänsliga personer – HSP – som har blivit fel bemötta under livet, haft svårt att förstå sig på och hantera sin känslighet och därmed utvecklat olika rädslor och problem som ångest, fobier, tvångstankar, depression osv.